2 procentų parama

2% gyventojų paramos mokestis

2017 m. (už 2016 m.) gautų 2% paramos ir labdaros lėšų panaudojimas.

Eil. Nr.

Asignavimai

Gauta, tūkst. €

Panaudota, tūkst. €

1.

Gyventojų 2 proc. paramos ir labdaros lėšos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paramos ir labdaros lėšos

2,2 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,0 €

2,2 €

Virtuvės įranga– 0,7 € (puodai)

Kompiuterių remontas – 0,3 €

Civilinės saugos dokumentacijos parengimas – 0,3 €

Vaikų draudimas – 0,2 €

Internetinis puslapis – 0,2 €

Lauko sūpynės – 0,2 €

Lapų išvežimas – 0,1 €

Ūkinės prekės – 0,1 €

Mulčas, vazonai – 0,1 €

 

2,0 €

Tambūro remontas ir žaidimų erdvės įrengimas – 2,0 €

Nuoširdžiai dėkojame visiems, 2017 m. skyrusiems paramą mūsų lopšeliui-darželiui „Vyturėlis“. Parama iš Jūsų sumokėto pajamų mokesčio teikiama, pateikus prašymą Valstybinei mokesčių inspekcijai iki einamųjų metų gegužės 1 d. Prašymo forma FR0512. Prašymą galima pateikti:

elektroniniu būdu (internetinės bankininkystės vartotojams reikia prisijungti prie Elektroninės deklaravimo sistemos, prisijungus prašymas FR0512 užpildomas ir pateikiamas internetu).

prašymą užpildyti savo vaiko grupėje arba namuose (prašymo FR0512 formą PDF formatu, atsispausdinus ir užpildžius, reikia nunešti į Kauno apskrities mokesčių inspekciją arba išsiųsti paštu adresu: Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, A. Juozapavičiaus pr. 57, LT – 45262 Kaunas. Formoje FR0512  paramos teikėjas turi nurodyti savo vardą, pavardę, asmens kodą, nuolatinę gyvenamąją vietą (adresą) ir šiuos duomenis apie paramos gavėją: Kauno lopšelis-darželis „Vyturėlis“, Kalniečių g. 214, LT-49409 Kaunas. Įmonės kodas 191643256. Iš anksto nuoširdžiai dėkojame!

LABAI TIKIMĖS JŪSŲ PARAMOS IR ŠIAIS METAIS!!!

Tai galite padaryti savo grupėje užpildžius deklaracijos formą arba elektroniniu būdu.

2018 metais gautą paramą planuojame skirti – naujų edukacinių erdvių įkūrimui lauko aplinkoje bei tyrinėjimų, eksperimentavimų erdvės įrengimui darželio vidaus patalpose.

DRAUGE MES GALIME KALNUS NUVERSTI! DĖKOJAME JUMS!

2017-2018 m. m. iš 2 proc. paramos ir labdaros lėšų vaikams buvo įkurta žaidimų erdvė darželio antrame aukšte! Jei ne paramos lėšos, šios erdvės nebūtų pavykę įkurti. Tai labai didelė paspirtis mums. Mes tuo labai džiaugiamės ir dėkojame Jums! Paraginkite savo artimuosius, močiutes, senelius, draugus, giminaičius – gal dar jie iki šiol niekam nepaskyrę paramos lėšų. Lėšos bus panaudotos labai atsakingai ir apgalvotai – vaikų poreikiams!