Niekada nevėlu turėti laimingą vaikystę. Tomas Robinsas

Apie mus

Kauno lopšelis – darželis „Vyturėlis“, pastatytas pagal individualų architektės V.Balaišienės projektą, veikia nuo 1987 metų.
Ši ikimokyklinė įstaiga skirta vaikams, turintiems regėjimo ir kompleksinių sutrikimų bei sveikiems.
Nuo 2005 m. darželis yra Pasaulinės vaikų ugdymo asociacijos OMEP narys.

Ugdomi vaikai nuo 2 iki 6 (7) metų.
 

Lopšelyje-darželyje yra 8 grupės:

1 ankstyvojo ugdymo (lopšelio) grupė,
5 ikimokyklinio ugdymo (darželio),
2 mišrios priešmokyklinio ugdymo grupės.
 

Ugdymo procesas organizuojamas vadovaujantis Kauno lopšelio-darželio „Vyturėlis” ikimokyklinio ugdymo programa.
 

Lopšelyje-darželyje sudarytos sąlygos: ortopto-pleoptijos, tiflopedagogikos, masažo, kineziterapijos, logopedijos, sensorinio lavinimo, ankstyvosios intervencijos ir kiti kabinetai, baseinas.

Įstaigoje dirba kvalifikuota pedagogų ir medikų komanda:
15 pedagogių, muzikos pedagogė, menų pedagogė,  psichologė ir logopedė padeda tenkinti specialiuosius ugdymo(si) poreikius. Fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugytojos, masažuotoja, kūno kultūros pedagogė koreguoja sveikatos sutrikimus.