Darbo užmokestis

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ DARBUOTOJŲ VIDUTINIS (BRUTO) DARBO UŽMOKESTIS nuo 2024 m. sausio 1 d.

Eil. Nr.

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų
skaičius

Vidutinis apskaičiuotas darbo užmokestis (BRUTO)

1.

Direktorius

1

2823,92

2.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1

2495,14

3.

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

1

2046,00

4. 

Dokumetų specialistas

1 1674,00
5. Psichologas

1

1832,00

6.

Logopedas 2 1807,00

7.

Meninio ugdymo mokytojas 4 1804,00

8.

Ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytojas

15

1806,32

9.

Mokytojo padėjėjas 2 1209,0

10.

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas 9

1100,00

11.

Virėjas

3

1023,00

12.

Virtuvės pagalbinis darbininkas

2 924,0

13.

Sandėlininkas

1

1381,0

14.

Skalbinių tvarkytojas 1 924,0
15.  Valytojas

1

924,0

16.

Ūkio darbuotojas

1

1209,0

17.

Kiemsargis 1

924,00