Darbo užmokestis

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ DARBUOTOJŲ VIDUTINIS (BRUTO) DARBO UŽMOKESTIS 2019 m.

Eil. Nr.

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų
skaičius

Vidutinis apskaičiuotas darbo užmokestis (BRUTO)

1.

Direktorius

1

1378.00

2.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1

1060.00

3.

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui

1

914.00

4.

Raštvedys

1 neskelbiamas

5.

Archyvaras

1

neskelbiamas

6.

Duomenų valdymo sistemos specialistas

2

728.00

7.

Psichologas

1

neskelbiamas

8.

Logopedas

1

neskelbiamas

9.

Meninio ugdymo pedagogas

2

750.00

10.

Neformaliojo ugdymo pedagogas

2

655.00

11.

Ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo pedagogas

13

830.00

12.

Auklėtojos padėjėja

8

421.00

13.

Dietistas 

1

neskelbiamas

14.

Virėja

3

437.00

15.

Virtuvės pagalbinis darbuotojas

neskelbiamas

16.

Sandėlininkas

1

neskelbiamas

17.

Patalynės prižiūrėtojas

1

neskelbiamas

18.

Valytoja

2

400.00

19.

Pastatų priežiūros ir einamojo remonto darbininkas

1

neskelbiamas

20.

Kiemsargis

1

neskelbiamas