EDUKACINIS PROJEKTAS „ KNYGOS MĖNUO“

EDUKACINIS PROJEKTAS „ KNYGOS MĖNUO“

Vaikystėje išugdyti skaitymo įpročiai sąlygoja geresnę ateitį: mėgstantis skaityti vaikas geriau mokosi, yra raštingesnis, kūrybingesnis. Knygų skaitymas lavina kalbą, vaizduotę, mąstymą, atmintį,dėmesį, suteikia džiaugsmo.

TIKSLAI

 1. Paskatinti vaikus domėtis knyga, pamėgti ją, suteikti pažinimo džiaugsmo, padėti tenkinti saviraiškos poreikius.
 2. Priminti tėveliams apie knygos reikšmę vaiko gyvenime ir skaitymo aplinkos namuose svarbą.
 3. Tęsti įstaigos tradicijas ugdant kultūringą ir raštingą Lietuvos pilietį.

NUMATOMA VEIKLA

 • Kuriami eilėraščiai, pasakos, rašomi laiškai, kuriami knygų skirtukai, dovanų knygelės, enciklopedijos, iliustruojamos pasakos ir t.t.
 • Vaikų sukurtos knygelės ir kiti darbeliai eksponuojami parodėlėje „Baltos lankos, juodos avys“.
 • Grupėse pertvarkomi, papildomi knygų kampeliai, jų apžiūrėti kviečiami tėveliai, kitų grupių vaikai.
 • Vaikams siūloma iš namų atsinešti mėgiamų knygelių, jos skaitomos, aptariamos Ryto rato ir kitų veiklų metu.
 • Grupėse kuriami „Knygų medžiai“.
 • Priešmokyklinių grupių vaikai pakviečiami į Eigulių biblioteką, supažindinami su knygų įvairove, sužino, kaip tapti bibliotekos skaitytoju.
 • L/d „Vyturėlis“ facebook puslapyje eksponuojamos nuotraukos, iliustruojančios vaikų veiklas, darbelius.
 • Priešmokyklinių grupių vaikai, drauge su pagalbos vaikui specialistais, dailės bei muzikos pedagogėmis sukuria knygelę „Pelenius ir pelytė“, pagal lietuvių liaudies pasaką.
 • Tėvai dalyvauja anketinėje apklausoje“Skaitymo aplinka namuose“.Apklausos rezultatai aptariami pedagogų susirinkime, grupių tėvų susirinkimuose.
 • Dalyvaujame KPKC ir l/d „Rasytė“ edukaciniame projekte „Knygos savaitė“

Organizatoriai: l/d „Vyturėlis“ specialistų komanda

Projekto vykdymo laikas: 2020-02-01 – 2020-03-06

Šį įrašą matė: 798

Komentarai negalimi.