Kiškučių grupė

„Kiškučių“ grupėje dirba:

Rasa Stanaitienė, mokytoja metodininkė

Aurelija Aleknienė, mokytoja metodininkė

Valentina Žukovec, mokytojos padėjėja