Mokinio krepšelio lėšos

2017 m. gautos ir panaudotos Mokinio krepšelio lėšos

Eil. Nr.

Asignavimai

Gauta, tūkst. €

Panaudota, tūkst. €

 1.

Valstybinių funkcijų vykdymo programa

(MK lėšos)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150,3 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150,3 €

Darbo užmokestis – 109,8 €

Sodra – 34,0 €

Kitos prekės – 4,5 € (kompiuteris – 9 vnt., minkštas kampas ir kilimas į „Žvirbliukų“ grupę, šviesos lentos – 8 vnt., edukacinė bitutė, priešmokyklinuko kompiuteris – 2 vnt., priemonės logopedei, priemonės menų pedagogei).

Ilgalaikis turtas – 3,4 € (interaktyvios grindys). Kitos paslaugos – 0,5 € (elektroninio dienyno „Mūsų darželis“ įdiegimas ir palaikymas).

Spaudiniai – 0,7 € (enciklopedijos, grožinė literatūra vaikams, metodinė literatūra pedagogams, edukacinės priemonės).

 2.

Programa

Ugdymo kokybės gerinimas lopšelyje-darželyje „Vyturėlis“

Pedagoginių darbuotojų darbo sąlygoms gerinti

2,9 € 

2,9 €

Darbo užmokestis – 2,2 €

Sodra – 0,7 €