STEP (6-12 m.) programa.

STEP (6-12 m.) programa.

2018 m. spalio-gruodžio mėn. Kauno lopšelyje – darželyje „Vyturėlis“ vyko tėvų grupės pagal STEP (6-12 m.) programą.

Dalyvaudami STEP tėvų grupėse tėvai įgijo daugiau žinių apie psichologinę-socialinę vaiko raidą, tinkamą ir netinkamą vaiko elgesį bei jį lemiančias priežastis, pozityvios tėvystės įgūdžius (demokratišką auklėjimo ir bendravimo su vaiku būdą, pozityvius drausminimo būdus nustatant ribas vaiko elgesiui ir sprendimams, tinkamą savęs ir vaiko drąsinimą, „Aš kalbą“ ir kt.) bei žinias išbandė praktiškai.

„Vyturėlio“ tėvelių patirtis ir atsiliepimai apie STEP grupes šį rudenį:

„Čia įgijau neįkainojamos patirties, išminties, padrąsinimo, teorinių, žinių, praktikos, nuoširdaus bendravimo bei supratimo, paskatinančių žodžių“.

 „Atradau būdų kaip vaiką drąsinti, išmokau atpažinti, kas yra atsakingas už problemą ir jos sprendimą. Kartais leisti vaikui pasimokyti iš pasekmių, pasitobulinau, kaip išmintingai drausminti (nustatyti ribas ir leistis rinktis), man labai patiko „aš kalba“, dažnai ją naudoju pasakydama kaip aš jaučiuosi, vietoj to kad kaltinti vaiką ir matau kad tai labai veikia“.

 „Ryšys , kuris buvo tarp manęs ir vaiko, sustiprėjo, aš pati gavau nusiraminimą, kadangi išgirdau panašių istorijų, situacijų ir dabar tik dar labiau pasitelkiu kantrybę, išmintį, kai reikia išlaukiu ir viskas susidėlioja į savo vietas“.

„Bendravimas su vaikais tapo sklandesnis, man lengviau juos suprasti“.

„Yra būdų, kaip turtinti ryšį su vaiku – drąsinimas, atspindėjimas, alternatyvų paieška, pasekmės..“

„Su vaiku tapome artimesni, iškyla mažiau konfliktinių situacijų“.

„Mažiau pykčio namie, daugiau įsiklausymo. Pradėjau labiau suvokti savo vaikus, jų poreikius, išgirsti, neskubėti“.

2019 m. vasario pabaigoje – kovo pradžioje Kauno lopšelyje – darželyje „Vyturėlis“ bus renkama nauja tėvų grupė, skirta 6-12 metų amžiaus vaikų tėveliams. Susidomėję kreipkitės į grupės vadovę, „Vyturėlis“ darželio psichologę Agnę Lingertaitienę tel.: 8 60201948.

Šį įrašą matė: 76