Ugdymo sąlygų tenkinimo lėšos

Ugdymo sąlygų tenkinimo lėšų panaudojimas už 2017 metus.

Eil. Nr. Asignavimai

Gauta, tūkst. €

Panaudota, tūkst. €

1.

 

 

Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa 4S (įstaigos pajamų lėšos)

42,5 €

42,5

Mityba – 38,1 €

Kitos prekės – 4,0 € (žaidimų bokštelis, čiuožykla, laipynė „Laivas“, statybinės medžiagos tambūro remontui).

Kitos paslaugos – 0,5 € (išvyka į Kauno valstybinį lėlių teatrą, edukacinė veikla vaikams „Jaunasis mokslininkas“).

 

2. 

Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa 4

 

331,7 €

331,7

Darbo užmokestis – 213,8 €

Sodra – 65,0 €

Mityba – 3,0 €

Komunalinės paslaugos – 31,5 €

Ilgalaikio turto remontas – 9,3 € (virtuvės dušo remontas, virtuvės šviestuvų keitimas, grupės lango keitimas, šildymo sisitemos remonto techninis projektas, vandentiekio stovo remontas).

Kitos prekės – 6,3 € (spausdintuvas-skaneris 2 vnt., kanceliarinės prekės, valymo priemonės, higienos prekės, dažai).

Kitos paslaugos – 1,2 € (elektroninio dienyno „Mūsų darželis“ administravimas, kasečių pildymas, svarstyklių patikra, metrologinė patikra, gesintuvų patikra, programinės įrangos priežiūra).

Kvalifikacijos kėlimas – 0,4 €

Apsaugos paslauga – 0,2 €

Ilgalaikis turtas – 1,0 € (daržovių pjaustyklė).