Viešieji pirkimai

Kauno lopšelio – darželio „Vyturėlis“ viešųjų pirkimų organizavimo ir kontrolės tvarkos aprašas  Peržiūrėti dokumentą

Kauno lopšelio – darželio „Vyturėlis“ viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas   Peržiūrėti dokumentąNUMATOMŲ PIRKTI REIKALINGŲ DARBŲ, PREKIŲ IR PASLAUGŲ PLANAI:


PIRKIMŲ ATASKAITOS:

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SUTARČIŲ VIEŠINIMAS