Viešieji pirkimai

PATVIRTINTA

Kauno lopšelio-darželio „Vyturėlis“

Direktorės įsakymu 2018-12-21 d. Nr. V-154

 2019 BIUDŽETINIAIS METAIS NUMATOMŲ PIRKTI PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS REIKMĖMS REIKALINGŲ DARBŲ, PREKIŲ IR PASLAUGŲ PLANAS


KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „VYTURĖLIS“ MAISTO PRODUKTŲ PIRKIMO KAINOS

Maisto produktų tiekimo sutarčių vertės

nuo 2018-09-01  iki  2018-12-31

  

Produktai

Kaina Eur

Tiekėjas

Mėsos 

3066,55

ŽŪB „Delikatesas“

Paukštienos 

2041,80

ŽŪB „Delikatesas“

Duonos 

1161,36

UAB „Laragis“

Žuvies 

1311,50

UAB „Talminda“

Vaisių ir daržovių 

7826,00

UAB „Viržis“

Aliejaus, riebalų 

509,80

UAB „Grūstė“

 Pieno   5651,36 AB „Žemaitijos pienas“

Grūdų malimo 

977,05

UAB „Grūstė“

Įvairių 

1156,93

UAB „Grūstė“

   

 

Parengė direktorės pavaduotojas ūkiui Egidijus Stūronas