Viešieji pirkimai

PATVIRTINTA
Kauno lopšelio-darželio „Vyturėlis“
Direktoriaus įsakymu 2019-04-01 d. Nr. V-80

2019 BIUDŽETINIAIS METAIS NUMATOMŲ PIRKTI PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS REIKMĖMS REIKALINGŲ DARBŲ, PREKIŲ IR PASLAUGŲ PLANAS


PATVIRTINTA
Kauno lopšelio-darželio „Vyturėlis“
Direktoriaus įsakymu 2018-12-21 d. Nr. V-154

2019 BIUDŽETINIAIS METAIS NUMATOMŲ PIRKTI PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS REIKMĖMS REIKALINGŲ DARBŲ, PREKIŲ IR PASLAUGŲ PLANAS


 

Parengė direktorės pavaduotojas ūkiui Egidijus Stūronas