Viščiukų grupė

„Viščiukų“ grupėje dirba:

Rūta Kurakinienė, mokytoja metodininkė

Stefa Bliūdžiuvienė, mokytoja metodininkė

Lilija Čarniauskienė, mokytojos padėjėja