Vasaros darbas

Vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 9 d. sprendimu Nr. T-351,  informuojame, kad lopšelis-darželis „Vyturėlis“ dirbs birželio ir liepos mėnesiais. Įsakymas 2021-05-19 Nr. 35-127 dėl vasaros darbo

Nuo rugpjūčio 1 d. iki 31 d. darželyje laikinai ugdomasis procesas nevyks.  Tuo laikotarpiu visi pageidaujantys lankyti vaikai bus priimami į lopšelį-darželį „Žemyną“ (Kalniečių g. 257, LT-49336 Kaunas,  el. paštas: kaunas.zemyna@gmail.com;  telefonas  (8 37) 38 67 63)