Vasaros darbas

Nuo 2024 m. rugpjūčio 1 d. iki 31 d. darželyje laikinai ugdomasis procesas nevyks.  Tuo laikotarpiu visi pageidaujantys lankyti vaikai bus priimami į lopšelį-darželį „Spindulėlis“ (Kalniečių g. 245A, Kaunas 49339,  el. paštas: spindulelis_kaunas@hotmail.com  ;  telefonas (8-37) 73 16 94; (8-37) 73 17 49.