Meninio ugdymo mokytojas (laisvas judesys)

Ikimokyklinio amžiaus vaikai negali ilgai išbūti vienoje padėtyje (stovėti, suktis, klūpėti ir t.t.). Ilgai būnant statiškose padėtyse, vaikai išsenka, kadangi nusilpsta jų atmintis, dėmesys, reakcija, todėl jie neatlieka užduoties. Todėl svarbu tinkamai paskirstyti vaikų fizinę bei protinę, kūrybinę veiklą, nes per didelis mokymosi krūvis gali sukelti įvairių sutrikimų. Judesių išraiškos ir saviraiškos lavinimas padeda ne tik vaiko jausmų, minčių ir kūno vientisumui, darnai pasiekti, bet turi įtakos ir kitoms ugdymo sritims bei savarankiškos, kūrybiškos asmenybės ugdymui. 

Plėtojant vaiko estetinę ir meninę patirtį vaikai stiprinami fiziškai,  aktyviai dalyvaudami kultūrinėje veikloje, ugdo saviraišką, stiprina  discipliną ir atsakomybę. 

Meninio ugdymo (laisvo judesio)  mokytoja Ieva didelį dėmesį skiria:

 • judesio meninės išraiškos užsiėmimams;
 • pagrindinių judesių lavinimui (ėjimo, bėgimo, šliaužimo ir kt.);
 • kūno raumenų, statinės ir dinaminės pusiausvyros bei koordinacijos gerinimui;
 • judesių tempo, ištvermės, greitumo, vikrumo didinimui;
 • smulkiosios motorikos raidai;
 • plokščiapėdystės ir taisyklingos laikysenos profilaktikai;
 • kasdieninio fizinio aktyvumo skatinimui;
 • saugaus elgesio įgūdžių formavimui;
 • saviraiškos skatinimui ir realizavimui;
 • aktyviam dalyvavimui sportiniuose renginiuose įstaigoje ir už jos ribų;
 • pedagogų, tėvų konsultavimui fizinio aktyvumo ir sveikatos klausimais.
 • Nuolat stebi ir vertina vaikų fizines savybes ir gebėjimus.

MENINIO UGDYMO MOKYTOJAS (LAISVAS JUDESYS-PLAUKIMAS)

 • Laisvo judesio – plaukimas ugdymo programa skirta vaikams nuo 3 iki 6,5 metų.
 • Meninio ugdymo mokytojas (laisvas judesys – plaukimas) tai šauni mūsų įstaigos komandos narė Aušra Jurevičienė
 • Formuojamos nedidelės vaikų grupės (iki 5 vaikų).

Vanduo yra puikus vaikų draugas, padedantis jiems sveikai augti ir stiprėti:

– užsiėmimai vandenyje grūdina, stimuliuoja raumenų tonusą, padeda sparčiau vystytis motorikai, masažuoja ir teigiamai veikia visą judėjime dalyvaujančių organų sistemą;

–  greitina organizmo medžiagų apykaitą, gerina kraujotaką, o tuo pačiu ir visų organų aprūpinimą reikalingomis medžiagomis;

– stimuliuoja ir stiprina kvėpavimo sistemą, vaikai išmoksta taisyklingai kvėpuoti vandenyje (pvz. sulaikyti orą nardant);

– lavina ne tik kūną, bet ir protinius vaikų gebėjimus, užsiėmimų metu yra atliekamos įvairios užduotys, kurios reikalauja tiek fizinių, tiek intelektinių vaiko pastangų;

– baseine vaikai formuoja higienos įpročius, susipažįsta su saugaus elgesio vandenyje taisyklėmis;

– taip pat vandenyje labai smagu, o tai teigiamai veikia vaikų emocinę būklę!

PATARIMAI TĖVELIAMS

 • Kaip išvengti pavojų šokinėjant į vandenį?

 • Mokykis plaukti, susidraugauk su vandeniu ir džiaukis draugystę!