Meninio ugdymo mokytojas (laisvas judesys)

Ikimokyklinio amžiaus vaikai negali ilgai išbūti vienoje padėtyje (stovėti, suktis, klūpėti ir t.t.). Ilgai būnant statiškose padėtyse, vaikai išsenka, kadangi nusilpsta jų atmintis, dėmesys, reakcija, todėl jie neatlieka užduoties. Todėl svarbu tinkamai paskirstyti vaikų fizinę bei protinę, kūrybinę veiklą, nes per didelis mokymosi krūvis gali sukelti įvairių sutrikimų. Judesių išraiškos ir saviraiškos lavinimas padeda ne tik vaiko jausmų, minčių ir kūno vientisumui, darnai pasiekti, bet turi įtakos ir kitoms ugdymo sritims bei savarankiškos, kūrybiškos asmenybės ugdymui. 

Plėtojant vaiko estetinę ir meninę patirtį vaikai stiprinami fiziškai,  aktyviai dalyvaudami kultūrinėje veikloje, ugdo saviraišką, stiprina  discipliną ir atsakomybę. 

Meninio ugdymo (laisvo judesio)  mokytoja Ieva didelį dėmesį skiria:

 • judesio meninės išraiškos užsiėmimams;
 • pagrindinių judesių lavinimui (ėjimo, bėgimo, šliaužimo ir kt.);
 • kūno raumenų, statinės ir dinaminės pusiausvyros bei koordinacijos gerinimui;
 • judesių tempo, ištvermės, greitumo, vikrumo didinimui;
 • smulkiosios motorikos raidai;
 • plokščiapėdystės ir taisyklingos laikysenos profilaktikai;
 • kasdieninio fizinio aktyvumo skatinimui;
 • saugaus elgesio įgūdžių formavimui;
 • saviraiškos skatinimui ir realizavimui;
 • aktyviam dalyvavimui sportiniuose renginiuose įstaigoje ir už jos ribų;
 • pedagogų, tėvų konsultavimui fizinio aktyvumo ir sveikatos klausimais.
 • Nuolat stebi ir vertina vaikų fizines savybes ir gebėjimus.