Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Renata  Bielienė
Tel.: darbo (8-37) 386742;  mob. 8 676 04927
El. paštas   ldv@vyturelis.kaunas.lm.lt,
Išsilavinimas – aukštasis, profesinis  bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir auklėtojos profesinė kvalifikacija
Vilniaus pedagoginis universitetas, vaikystės studijų katedra ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas, ištęstinės studijos 
Pedagoginio darbo stažas 15 m.