Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

 

Jurgita Naudžiuvienė
Direktorės pavaduotoja ugdymui
 
Gyvenimo aprašymas
 
Tel.: darbo (8-37) 386742
El. paštas  vyturelis.kaunas@gmail.com,  ldv@vyturelis.kaunas.lm.lt