Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Renata  Bielienė
Tel.: darbo (8-37) 386742;  mob. 8 676 04927
El. paštas   ldv@vyturelis.kaunas.lm.lt,
Išsilavinimas – aukštasis universitetinis 
Mokymosi įstaigos:
  • Kauno kolegija. Edukologijos bakalauras, auklėtojos profesinė kvalifikacija 2005 – 2009m.
  • Vilniaus pedagoginis universitetas, vaikystės studijų katedra, ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas, ištęstinės studijos 2009 – 2010 m.
  • Vytauto Didžiojo universitetas. Švietimo vadyba  magistras  2019-
Darbo patirtis:
  • Lopšelis – darželis “Vyturėlis” auklėtoja 2007 – 2018 m.
  • Lopšelis – darželis “Vyturėlis“ direktorės pavaduotoja ugdymui 2018-10-22                                                         Pedagoginio darbo stažas 12 m.