Mokestis už darželį

MOKESTIS UŽ DARŽELĮ
 
Nuo 2023 m. sausio 19 d. mokestis už darželio lankymą skaičiuojamas ir lengvatos taikomos neprikalusomai nuo vaiko ir jo tėvų gyvenamosios vietos deklaravimo.
Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas.
 

Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas nuo 2023-09-01 Peržiūrėti dokumentą

Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimas dėl maitinimo paslaugų teikimo ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse nuo 2022-09-01 Peržiūrėti dokumentą