Įstaigos taryba

Tai aukščiausioji Kauno lopšelio-darželio „Vyturėlis“ savivaldos institucija, kuri sprendžia įstaigos veiklos kokybės klausimus, dalyvauja rengiant lopšelio-darželio veiklos strategijas bei padeda spręsti įstaigai aktualius klausimus.

 

  1. Rūta Kurakinienė, pirmininkė, auklėtoja metodininkė, tel. Nr. 865338898, el.p. rutelytek@yahoo.com
  2. Lilija Čarniauskienė, sekretorė, auklėtojos padėjėja;
  3. Violeta Junčienė, narė, sandėlininkė;
  4. Egidijus Stūronas, narys, direktorės pavaduotojas ūkiui;
  5. Žaneta Liutkienė, narė, tėvų atstovė;
  6. Danutė Paplauskienė, narė, auklėtoja metodininkė;
  7. Dalia Bagdonienė, narė, logopedė ekspertė;
  8. Kristina Rokaitė-Podvorotnikovienė, narė, tėvų atstovė;
  9. Indrė Žilinskienė, narė, tėvų atstovė.