Įstaigos taryba

Tai aukščiausioji Kauno lopšelio-darželio „Vyturėlis” savivaldos institucija, kuri sprendžia įstaigos veiklos kokybės klausimus, dalyvauja rengiant lopšelio-darželio veiklos strategijas bei padeda spręsti įstaigai aktualius klausimus.

  1. Rūta Kurakinienė, pirmininkė, auklėtoja metodininkė, tel. Nr. 865338898, el.p. rutelytek@yahoo.com
  2. Lilija Čarniauskienė, sekretorė, auklėtojos padėjėja, darbuotojų atstovė;
  3. Violeta Junčienė, narė, sandėlininkė, darbuotojų atstovė;
  4. Aurelija Alaunė, narė, tėvų atstovė;
  5. Vaida Zalobaitienė, narė, tėvų atstovė;
  6. Laima Aleksėjūnienė, narė, tėvų atstovė;
  7. Sandra Varkalienė, narė, ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja, darbuotojų atstovė;
  8. Vaida Beinoravičienė, narė, vyresnioji mokytoja, mokytojų atstovė;
  9. Sandra Naujokaitienė, narė, muzikos mokytoja, mokytojų atstovė.