Įstaigos taryba

Tai aukščiausioji Kauno lopšelio-darželio „Vyturėlis” savivaldos institucija, kuri sprendžia įstaigos veiklos kokybės klausimus, dalyvauja rengiant lopšelio-darželio veiklos strategijas bei padeda spręsti įstaigai aktualius klausimus.

 

  1. Rūta Kurakinienė, pirmininkė, auklėtoja metodininkė, tel. Nr. 865338898, el.p. rutelytek@yahoo.com
  2. Lilija Čarniauskienė, sekretorė, auklėtojos padėjėja;
  3. Violeta Junčienė, narė, sandėlininkė;
  4. Aiva Chmeliauskienė, narė, tėvų atstovė;
  5. Danutė Paplauskienė, narė, auklėtoja metodininkė;
  6. Dalia Bagdonienė, narė, logopedė ekspertė.