Finansinės ataskaitos

 

2018 METŲ FINANSINĖS ATASKAITOS


2018 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS


IV ketvirtis 


III  ketvirtis 


II ketvirtis  


2017 METŲ FINANSINĖS ATASKAITOS


2016 METŲ FINANSINĖS ATASKAITOS (PAPILDYMAS)

2016 M. GRUODŽIO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS


2015 METŲ FINANSINĖS ATASKAITOS