Parama

Mielieji  lopšelio-darželio „Vyturėlis” ugdytinių tėveliai, seneliai, kolegos, geradariai,

Nuoširdžiai dėkojame, kad pasinaudodami 1,2 % GPM paramos galimybe, 2023 m. paramą skyrėte mūsų darželiui. Jūsų geranoriškumo dėka įstaigos sąskaita papildyta 4000,00 EUR.

Siekiant plėtoti, tobulinti ir modernizuoti ugdytinių ugdymo(si) aplinkas, organizuoti kokybišką vaikų ugdymą,  kiekvieno iš Jūsų parama mums yra ypatingai svarbi. Todėl ir šiais metais maloniai kviečiame 1,2 %. GPM (gyventojų  pajamų mokesčio) skirti Kauno lopšeliui-darželiui „Vyturėlis”.

Skirdami vos dvi minutes savo laiko Jūs investuosite į kokybišką vaikų ugdymą.

Suteikta parama padės mažiesiems jaukiai ir gražiai augti, ugdytis ir lavėti.

KAIP TAI PADARYTI?

Greičiausiai ir patogiausiai prašymą gyventojas (jo atstovas) gali pateikti  elektroniniu būdu per EDS;

  • Paramos gavėjas: Kauno  lopšelis-darželis „Vyturėlis”
  • Mokestinis laikotarpis: 2022 metai
  • 6S mokesčio dalį skiriu vienetams, turintiems teisę gauti paramą: pažymėti X
  • E1 gavėjo tipas: 2
  • E2 gavėjo identifikacinis numeris (kodas) : 191643256
  • E4 mokesčio dalies dydis (procentais) : 1,2 procentų

Prašymus dėl 1,2 %  gyventojų pajamų mokesčio skyrimo reikia  pateikti elektroniniu būdu iki 2023 m. gegužės 1 d.

Nuoširdžiai dėkojame!