Parama

2% gyventojų paramos mokestis

2018 m. (už 2017 m.) gautų 2% paramos ir labdaros lėšų panaudojimas.

Asignavimai

Gauta, tūkst. €

Panaudota €

Gyventojų 2 proc. paramos ir labdaros lėšos

 

 

 

 

 

 

2,2 €

 

 

 

 

 

 

 

 

Kanceliarinės prekės – 197  € 

Lauko erdvių  estetiškam apipavidalinimu – 318 €

Smėlis smėlio dėžėms – 120 €

Vaistinėlės – 20 €

Dokumentų tvarkymas registrų centre – 6 €

Lauko žaidimų aikštelių patikra – 182 €

Šventinė atributika vaikų šventei – 197 €

Vaikų draudimas – 216 €

1256 €

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie parėmėte lopšelį-darželį praėjusiais metais.

Iš Jūsų   2 % valstybei sumokėto gyventojų pajamų mokesčio mums pervedėte 2 200 eurų  už 2017 m.

Mūsų lopšeliui-darželiui jau 32-eri metai. Gauta parama buvo labai reikalinga grupių, įvairių įrengimų remontui, naujų priemonių įsigijimui.

           2018 metais gautą paramą planuojame skirti:

 • edukacinių erdvių kūrimui,tobulinimui,
 •  lauko erdvių  estetiškam apipavidalinimui,
 •  ugdomosioms priemonėms į grupes.
 •  priemonėms muzikos ir dailės kabinetams.
 • darbuotojų  spec, rūbams.
 • visų darželio ugdytinių civilinės atsakomybės draudimui.

Prašome Jūsų, brangūs tėveliai, Jūsų šeimos, senelių, draugų paremti mūsų lopšelį-darželį

      Suteikta parama padės mažiesiems jaukiai ir gražiai augti, ugdytis ir lavėti.

 1. Norėdami skirti 2 % paramai, užpildykite specialią popierinę prašymo formą FR0512 (versija 02). Forma yra kiekvienoje lopšelio-darželio grupėje pas auklėtojas. Užpildytas formas pristatyti grupės auklėtojai.
 2. Jeigu pildoma 2 % gyventojų pajamų mokesčio forma elektroniniu būdu, internetinės bankininkystės vartotojams reikia prisijungti prie Elektroninės deklaravimo sistemos, prisijungus prašymas FR0512 užpildomas ir pateikiamas internetu
 3. .Valstybinės mokesčių inspekcijos elektroninio deklaravimo sistemoje reikalingi šie duomenys:
 • Formoje FR0512  paramos teikėjas turi nurodyti savo vardą, pavardę, asmens kodą, nuolatinę gyvenamąją vietą (adresą).
 • Paramos gavėjas: Kauno lopšelis-darželis „Vyturėlis“, Kalniečių g. 214, LT-49409 Kaunas.
 • Įmonės kodas 191643256
 • Mokestinis laikotarpis: 2018 metai.
 • 6S mokesčio dalį skiriu vienetams, turintiems teisę gauti paramą: pažymėti X.
 • E1 gavėjo tipas: 2.
 • E2 gavėjo identifikacinis numeris (kodas) : Įmonės kodas 191643256.
 • E4 mokesčio dalies dydis (procentais) : iki 2 procentų.

  Prašymus dėl 2 %  gyventojų pajamų mokesčio skyrimo galite pristatyti grupės auklėtojai arba pateikti elektroniniu būdu iki 2019 m. gegužės 1 d.       

    Iš anksto nuoširdžiai dėkojame!     

Paraginkite savo artimuosius, močiutes, senelius, draugus, giminaičius – gal dar jie iki šiol niekam nepaskyrę paramos lėšų. Lėšos bus panaudotos labai atsakingai ir apgalvotai – vaikų poreikiams!

VISI DARŽELIO DARBUOTOJAI DĖKOJA JUMS, TĖVELIAI, UŽ PARAMĄ MŪSŲ ĮSTAIGAI

LABAI TIKIMĖS JŪSŲ PARAMOS IR ŠIAIS METAIS!!!

DRAUGE MES GALIME KALNUS NUVERSTI! DĖKOJAME JUMS!