Parama

2% gyventojų paramos mokestis

2019 m. (už 2018 m.) gautų 2% paramos ir labdaros lėšų panaudojimas.

Asignavimai

Gauta, tūkst. €

Panaudota €

Gyventojų 2 proc. paramos ir labdaros lėšos

 

 

 

 

 

 

2,2 €

 

 

 

 

 

 

 

 

Kanceliarinės prekės –  € 

Lauko erdvių  estetiškam apipavidalinimu –  €

Smėlis smėlio dėžėms –  €

Vaistinėlės –  €

Dokumentų tvarkymas registrų centre –  €

Lauko žaidimų aikštelių patikra –  €

Šventinė atributika vaikų šventei –  €

Vaikų draudimas – €

 €

Iš Jūsų   2 % valstybei sumokėto gyventojų pajamų mokesčio mums pervedėte 2 200 eurų  už 2018 m.

Nuoširdžiai dėkojame tėveliams, seneliams, įstaigos darbuotojams, jų šeimos nariams, draugams ir kitiems geros valios žmonėms už dalyvavimą lopšelio-darželio „Vyturėlis“ bendruomenės gyvenime ir paramą įstaigai,  kurią jūs suteikėte praėjusiais metais pervesdami 2% pajamų mokesčio sumos.  Esame jums dėkingi už šiltą žodį, prasmingą bendradarbiavimą, tikrus džiaugsmus ir nuoširdžią pagalbą sprendžiant problemas ir įgyvendinant idėjas.

Siekdami tenkinti kokybiškus vaikų poreikius, teikti tėvų lūkesčius atitinkantį ugdymą, įstaiga turi nuolat keistis, modernėti.  Jūsų dėka galime iš dalies keisti materialinę bazę, ugdymo aplinką.

Jūsų ir jūsų artimųjų padedami kiekvienais metais kuriame vis šiltesnę, jaukesnę, draugiškesnę ir saugesnę ugdymosi aplinką, skatinančią mūsų vaikų saviraišką.

Jei dar neapsisprendėte, kam paskirti pagal gyventojų pajamų mokesčio įstatymo valstybei sumokėtų 1,2 % pajamų mokesčio, kviestume ir šiais metais paremti mūsų įstaigą. Jūsų pervestos lėšos būtų naudojamos lauko ugdymo aplinkos kūrimui – sporto aikštelės vaikams įrengimui.

IŠ ANKSTO DĖKOJAME IR TARIAME NUOŠIRDŲ AČIŪ!

Norėdami skirti 1,2 % paramai, užpildykite specialią popierinę prašymo formą Fr0512 (versija 02). Forma yra kiekvienoje lopšelio-darželio grupėje pas auklėtojas. Užpildytas formas pristatyti grupės auklėtojai.

  1. Jeigu pildoma 1,2 % gyventojų pajamų mokesčio forma elektroniniu būdu, internetinės bankininkystės vartotojams reikia prisijungti prie elektroninės deklaravimo sistemos,prisijungus prašymas Fr0512 užpildomas ir pateikiamas internetu
  2. valstybinės mokesčių inspekcijos elektroninio deklaravimo sistemoje reikalingi šie duomenys:
  • Formoje Fr0512  paramos teikėjas turi nurodyti savo vardą, pavardę, asmens kodą, nuolatinę gyvenamąją vietą (adresą).
  • Paramos gavėjas: Kauno lopšelis-darželis „Vyturėlis“, Kalniečių g. 214, Lt-49409 Kaunas.
  • Įmonės kodas 191643256
  • Mokestinis laikotarpis: 2019 metai.
  • 6S mokesčio dalį skiriu vienetams, turintiems teisę gauti paramą: pažymėti x.
  • E1 gavėjo tipas: 2.
  • E2 gavėjo identifikacinis numeris (kodas) : įmonės kodas 191643256.
  • E4 mokesčio dalies dydis (procentais) : 1,2 procentų.

Prašymus dėl 1,2 %  gyventojų pajamų mokesčio skyrimo galite pristatyti grupės auklėtojai iki 2020 birželio 21 d.  arba pateikti elektroniniu būdu iki 2020 m. liepos 1 d.       

Paraginkite savo artimuosius, močiutes, senelius, draugus, giminaičius – gal dar jie iki šiol niekam nepaskyrę paramos lėšų.

LĖŠOS BUS PANAUDOTOS LAUKO UGDOMŲJŲ ERDVIŲ  ATNAUJINIMUI IR MODERNIZAVIMUI, KURIO TIKSLAS – DIDINTI VAIKŲ FIZINĮ AKTYVUMĄ IR AKTYVŲ LAIKO PRALEIDIMĄ LAUKE.

Visi darželio darbuotojai dėkoja jums, tėveliai, už paramą mūsų įstaigai

LABAI TIKIMĖS JŪSŲ PARAMOS IR ŠIAIS METAIS!!! 

DRAUGE MES GALIME KALNUS NUVERSTI!

DĖKOJAME JUMS!

 

SPORTO AIKŠTELĖS ĮRENGIMAS – LOKALINĖ SĄMATA S001

SUDARYTA 2017 M.

IŠ VISO: 28015,88

Eil. Nr.

Darbo kodas

Darbų ir išlaidų aprašymai

Mato vnt.

Kiekis

Darbas

Medžiagos

Mechanizmai

Iš viso

1

N11P1606

Sintetinės dangos Conipur SP  įrengimas (Spalva raudona, žalia)

 m2

474,00

2850,00

10600,00

1250,00

14700,00

2

N11P1606

Linijų žymėjimas sporto aikštelėse

 m2

300,00

250,76

849,00

156,98

1256,74

   

2850,00

10600,00

1250,00

15956,74

2

 

Krepšinio stovų įrengimas

vnt.

3

 

1890,00

 

1890,00

 

N33-328

Mini futbolo vartai

vnt.

2

 

840,00

 

840,00

   

0,00

2730,00

0,00

2730,00

1

N33-328

Žaidimų aikštelės aptvėrimas metaline segmentine  šonuose 1,8 aukščio, galuose 3 m. aukščio tvora su rakinamais varteliais

kompl.

1

1440,00

2688,00

338,88

4466,88

   

1440,00

2688,00

338,88

4466,88

         

Bendra vertė be PVM

23153,62

         

     PVM 21%

4862,26

         

Bendra vertė su PVM

28015,88