Grupės dienos ritmas

VAIKO DIENOS RITMAS

7.00-8.00/7.30-8.00 – Labas rytas, darželi!. „Sveiki, mes Jūsų laukėme“.  Pokalbiai

8.00-8.15Rytinė mankšta „pamankštinkime kojeles, rankeles

8.30-9.00 – Pusryčiai

9.00-11.00 – Veikla grupėje: ryto ratas, vaikų pasirinkta ar pedagogo pasiūlyta individuali ar grupelių ugdomoji veikla ugdomosiose erdvėse. Integruota ugdomoji veikla. Ugdomoji aktyvi fizinė veikla, užsiėmimai pas spec. pedagogus

11.00-12.00 – Veikla lauke: pasivaikščiojimas, vaikų žaidimai, gamtos reiškinių stebėjimas, išvykos ir kt.

12.00-13.00 – Sugrįžimas iš pasivaikščiojimo, pasiruošimas pietums, pietūs

13.00-15.00 –Pelele, nešk saldų miegelį… Pogulis, poilsis

15.00-15.30 – Laipsniškas kėlimasis, savarankiška kūrybinė vaikų veikla

15.30- 16.00 – Pasiruošimas vakarienei. Vakarienė

16.00- 18.00/19.00 – Savarankiška, individuali veikla, žaidimai lauke, pokalbiai su tėvais.

                                          Skirstomės į namučius.

                                          Viso gero, darželi!

Ritmiškas darželio gyvenimo organizavimas padeda vaikams harmoningai vystytis, palaiko jų vidinę pusiausvyrą. Panašiai kaip kvėpuojant yra įkvėpimo ir iškvėpimo fazės, taip ir vaikų gyvenimo ritmas susideda iš labiau organizuotos, didesnio susikaupimo reikalaujančios veiklos ir laisvesnės, mažiau organizuotos veiklos. Panašiai kaitaliojasi vaikų aktyvumo ir ramybės laikotarpiai.  Darželio gyvenimo ritmiškumo niuansus apsprendžia konkrečios vaikų grupės poreikiai konkrečiu laikotarpiu.
Darželio diena tik tuomet yra ritmiška, kai tie patys dalykai kartojasi kasdien ta pačia tvarka. Žinodami, ko gali tikėtis iš ateinančios dienos, valandos, vaikai atsipalaiduoja, gali ramiai kurti, veikti, žaisti.