Grupės dienos ritmas

VAIKO DIENOS RITMAS

7.00-9.00 Vaikų priėmimas, žaidimai, rytinė mankšta

9.00 Pusryčiai

9.30-12.30 Ugdomoji  veikla grupėje,  darželio erdvėse, lauke

12.30 Pietūs

13.00-15.00 Poilsis

15.00-16.00 Ugdomoji veikla

16.00 Vakarienė

16.30-19.00 Ugdomoji veikla, žaidimai, veikla lauke, vaikų išleidimas namo, pokalbiai su tėvais

Ritmiškas darželio gyvenimo organizavimas padeda vaikams harmoningai vystytis, palaiko jų vidinę pusiausvyrą. Panašiai kaip kvėpuojant yra įkvėpimo ir iškvėpimo fazės, taip ir vaikų gyvenimo ritmas susideda iš labiau organizuotos, didesnio susikaupimo reikalaujančios veiklos ir laisvesnės, mažiau organizuotos veiklos. Panašiai kaitaliojasi vaikų aktyvumo ir ramybės laikotarpiai.  Darželio gyvenimo ritmiškumo niuansus apsprendžia konkrečios vaikų grupės poreikiai konkrečiu laikotarpiu.
Darželio diena tik tuomet yra ritmiška, kai tie patys dalykai kartojasi kasdien ta pačia tvarka. Žinodami, ko gali tikėtis iš ateinančios dienos, valandos, vaikai atsipalaiduoja, gali ramiai kurti, veikti, žaisti.