Vaikų priėmimo tvarka

Tėvų (globėjų) prašymų registravimą įstaigoje vykdo direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jurgita Naudžiuvienė
Tėvų prašymai priimami ir elektronine programa registruojami kasdien nuo 10:00 iki 16:00 val.
Vaiko registravimui reikalingas vaiko gimimo liudijimas (išrašas).

Pasiteiravimui: tel. +370 37 386742
el. paštas: vyturelis.kaunas@gmail.com

Daugiau informacijos apie vaikų priėmimą:

Vykdomas centralizuotas vaikų priėmimas į Kauno miesto savivaldybės ikimokyklines įstaigas. Daugiau informacijos rasite čia priėmimo tvarka

Tėveliai (globėjai) prašymus dėl vaiko užregistravimo į ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo grupes gali pateikti čia: https://idarzeli.kaunas.lt/


Kauno miesto savivaldybės mero 2023 m. birželio 2 d. potvarkis Nr. M-320 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijoje gyvenančių ikimokyklinio amžiaus vaikų siuntimo į Kauno rajono savivaldybės  švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ugdymo programą“ Peržiūrėti dokumentą

Kauno miesto savivaldybės teritorijoje gyvenančių ikimokyklinio amžiaus vaikų siuntimo į Kauno rajono savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ugdymo programą, tvarkos aprašas Peržiūrėti dokumentą

Kauno miesto savivaldybės teritorijoje gyvenančių ikimokyklinio amžiaus vaikų siuntimo į Kauno rajono savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ugdymo programą, darbo grupės darbo reglamentas Peržiūrėti dokumentą


Tėvai gali sužinoti apie esamas ir laisvas vietas grupėse, apie vaiko vietą eilėje ir kitą informaciją, patvirtinančią jo priėmimo į grupę galimybes. Tai padaryti jie gali patys prisijungę prie http://www.kaunas.lt/svietimas/darzeliai/


Vietų skaičius įstaigos grupėse

Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo įsakymas dėl vietų skaičiaus 2022-2023 mokslo metais Peržiūrėti dokumentą

Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo įsakymas dėl vietų skaičiaus 2023-2024 mokslo metais Peržiūrėti dokumentą


Laisvų vietų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse neturime.


Vaikų atvedimas ir išleidimas

Sprendimas „Dėl vaikų atvedimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklines ir priešmokyklines grupes ir išleidimo iš jų tvarkos aprašo patvirtinimo“ Peržiūrėti dokumentą

Vaikų atvedimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklines ir priešmokyklines grupes ir išleidimo iš jų tvarkos aprašas  Peržiūrėti dokumentą