Psichologė

Darželio psichologas:

– Rūpinasi vaikų psichine sveikata ir reikalingų psichologinių ugdymo sąlygų sudarymu.
– Stebi vaiko elgesį natūralioje aplinkoje (grupėje).
– Dirba su emocijų, elgesio, bendravimo sunkumų bei kitų sutrikimų turinčiais vaikais.
– Konsultuoja tėvus (globėjus), pedagogus vaiko psichologijos klausimais, teikia žodines (rašytines) rekomendacijas dėl vaikų ugdymo.
– Vykdo tėvų ir pedagogų psichologinį švietimą, organizuoja susitikimus, paskaitas, seminarus, pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymo grupes (STEP).
– Esant poreikiui, vertina vaiko galias ir sunkumus, raidos ir asmenybės ypatumus, vaiko brandumą mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas.
– Veda pažintinių procesų ir socialinių įgūdžių stiprinimo grupinius užsiėmimus vaikams;

-Dalyvauja įgyvendinant prevencines, “Kimochis” programas.
– Vykdo atviras tėvų – vaikų veiklas grupėse, rengia pranešimus, inicijuoja diskusijas, disputus pedagogams, veda pozityvios tėvystės mokymus tėvams.
– Yra atsakinga už smurto, patyčių, krizių prevenciją įstaigoje.

Į darželio psichologą galite kreiptis:

– Kai norite pasitarti dėl vaiko elgesio (vaikas konfliktiškas, nepaklusnus, elgiasi agresyviai, sąmoningai gadina daiktus, skriaudžia gyvūnus, meluoja);
– Kai nerimą kelia vaiko emocinė būsena (vaikas atrodo liūdnas, verksmingas, smulkmenos sukelia audringas reakcijas, yra labai jautrus, baikštus ar neramus);
– Kada manote, kad vaikas patiria bendravimo sunkumų (sunku susirasti draugų, nenori ar nemoka žaisti drauge su bendraamžiais, atrodo vienišas, uždaras, drovus, stokoja pasitikėjimo savimi);
– Kuomet kyla adaptacijos sunkumų (vargina sunkūs rytiniai atsiskyrimai, dažnos ligos ir atkryčiai, įvairūs streso simptomai);
– Vaikui išgyvenant krizinius – traumuojančius įvykius (artimo  šeimos nario netektis, tėvų skyrybos, gyvenamosios vietos ar darželio pakeitimas, patirta fizinė ar psichologinė prievarta);
– Kitų klausimų, susijusių su vaiko psichologine sveikata.

Agnė Lingertaitienė, psichologė  • Straipsnis „Pykstasi tėvai – kenčia vaikai“