Prevencinės programos


STEP TĖVŲ GRUPĖS

Džiaugiamės, galėdami suteikti galimybę tėveliams, kurių vaikai lanko „Vyturėlis“ darželį, dalyvauti STEP pozityvios tėvystės įgūdžių lavinimo grupėse. „Vyturėlis“ darželis yra Pozityvaus auklėjimo konsultantų asociacijos PAKA, koordinuojančios ir kuruojančios STEP organizavimą Lietuvoje partneris. 
STEP grupės organizuojamos remiantis pasaulyje populiaria programa STEP (Systematic Training for Effective Parenting). STEP įvairaus amžiaus vaikų tėvams siūlo platesnį požiūrį į vaiko auklėjimą ir padeda atrasti efektyvesnių bendravimo su vaiku būdų. Dalyvaudami 9 savaičių programoje (suburiama 6-14 narių grupė), tėvai dalinasi savo patirtimi ir mokosi vieni iš kitų, skaito „STEP Tėvų knygą“, ieško naujų idėjų, kaip spręsti problemas, dalijasi įspūdžiais ir asmenine patirtimi šiomis temomis.

Pagrindiniai STEP uždaviniai:
1. Suteikti tėvams žinių apie vaiko psichologinę-socialinę raidą, tinkamą ir netinkamą elgesį, jį lemiančius veiksnius.
2. Mokyti efektyvaus bendravimo su vaiku būdų.
3. Skatinti efektyvesnį tėvų ir vaiko bendravimą, ugdant tėvų drąsinimo, klausymosi ir konfliktų sprendimo įgūdžius, ribų nustatymo įgūdžius.
4. Drąsinti tėvus lavinamus įgūdžius iš karto taikyti šeimoje.
5. Palaikyti tėvus ir stiprinti jų pasitikėjimą savimi – savo mintimis, idėjomis ir gebėjimais auklėti vaiką.

STEP grupės organizuojamos du kartus per metus: rudens sesija (spalio – gruodžio mėnesiais) ir pavasario sesija (kovo – gegužės mėnesiais). Cikle – 9 užsiėmimai, vykstantys kartą per savaitę. Vieno užsiėmimo trukmė 2 valandos.

„Vyturėlis“ vedamos dvi STEP versijos: „Mažylių STEP“ – tėvams, kurių vaikai 0-5 metų amžiaus bei „STEP 6-12“ tėvams, kurių vaikai 6-12 metų amžiaus. Šioms studijoms reikia įsigyti STEP knygas, kurios platinamos išskirtinai tik STEP grupių dalyviams.

Daugiau apie STEP grupes http://www.stepgrupes.lt/

 Susidomėję dėl registracijos į STEP grupes, kreipkitės į „Vyturėlis“ psichologę, 

STEP grupių vadovę Agnę Lingertaitienę, tel.: 860201948