Socialiniai partneriai

  • Kauno miesto pedagogų kvalifikacijos centras;
  • Kauno lopšelis-darželis „Spindulėlis“, Kauno lopšelis-darželis „Liepaitė“, Kauno lopšelis-darželis „Mažylis“,
  • Kauno lopšelis-darželis „Varpelis“, Kauno lopšelis –darželis „Lakštutė“
  • Kauno miesto „Pilėnų” progimnazija
  • Kauno miesto aplinkotyros centas, Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla,
  • Kauno miesto Eigulių seniūnijos biblioteka,
  • Kauno lėlių teatras „Nykštukas“,
  • Kauno kolegijos A. Vienožinskio menų ir ikimokyklinio ugdymo katedra, aplinkos ir inžinerijos katedra,
  • Lietuvos sporto universitetas,
  • Vytauto Didžiojo universiteto Edukologijos institutas.