Valdymo schema

 

Kauno lopšelio-darželio „Vyturėlis“ valdymo schema