Meninio ugdymo mokytojas (muzika)

 
Meninio ugdymo mokytojas (muzika) Sandra Naujokaitienė
  • Organizuoja ir praveda visoms darželio grupėms muzikos užsiėmimus 2 kartus per savaitę.

  • Rengia ir dalyvauja įvairiuose projektuose  įstaigoje, mieste ir respublikoje.