Meninio ugdymo mokytojas (muzika)

 
Meninio ugdymo mokytojas (muzika) Sandra Naujokaitienė
  • Organizuoja ir praveda visoms darželio grupėms užsiėmimus 2 kartus savaitėje, lopšelio grupėms 1 kartą savaitėje;

  • Rengia ir dalyvauja įvairiuose projektuose  įstaigoje, mieste ir respublikoje.

Į lopšelio-darželio meninio ugdymo mokytoją(muzika) galite kreiptis:

  • Kai norite pasikonsultuoti,  sužinoti apie vaiko gebėjimus, pasiekimus.