Mėnesio planai

KŪRYBINIŲ PROJEKTŲ, ŠVENČIŲ, PRAMOGŲ, IŠVYKŲ  PLANAS

UGDYMO PRIORITETAI:

  • organizuoti ugdymą derinant organizuotą, kryptingą ugdomąją pedagogo ir spontanišką vaiko veiklą;
  • pripažinti kasdienį vaiko gyvenimą grupėje (atvykimas ir išvykimas, maitinimasis, miegas, tvarkymasis ir kt.) kaip neatsiejamą ugdymo turinio dalį;
  • sukurti vaiko ugdymui ir ugdymuisi tinkamą psichologinę ir fizinę aplinką;
  • taikyti pasiekimų ir pažangos vertinimo būdus ir formas, kurie padėtų vaikui sėkmingai ugdytis ir tobulėti;
  • užtikrinti pozityvų, pasitikėjimu ir pagarba grįstą, tikslingą vaikų, pedagogo bei tėvų (globėjų) bendradarbiavimą.

2021 m. MĖNESIO PLANAI

2020 M. MĖNESIO PLANAI

2019 M. MĖNESIO PLANAI

2018 m. MĖNESIO PLANAI