Mėnesio planai

KŪRYBINIŲ PROJEKTŲ, ŠVENČIŲ, PRAMOGŲ, IŠVYKŲ  PLANAS

UGDYMO PRIORITETAI:

  • organizuoti ugdymą derinant organizuotą, kryptingą ugdomąją pedagogo ir spontanišką vaiko veiklą;
  • pripažinti kasdienį vaiko gyvenimą grupėje (atvykimas ir išvykimas, maitinimasis, miegas, tvarkymasis ir kt.) kaip neatsiejamą ugdymo turinio dalį;
  • sukurti vaiko ugdymui ir ugdymuisi tinkamą psichologinę ir fizinę aplinką;
  • taikyti pasiekimų ir pažangos vertinimo būdus ir formas, kurie padėtų vaikui sėkmingai ugdytis ir tobulėti;
  • užtikrinti pozityvų, pasitikėjimu ir pagarba grįstą, tikslingą vaikų, pedagogo bei tėvų (globėjų) bendradarbiavimą.

2022 m. MĖNESIO PLANAI 

2021 m. MĖNESIO PLANAI 

2020 M. MĖNESIO PLANAI

2019 M. MĖNESIO PLANAI

2018 m. MĖNESIO PLANAI