Mėnesio planai

 


KŪRYBINIŲ PROJEKTŲ, ŠVENČIŲ, PRAMOGŲ, IŠVYKŲ 2018-2019 MOKSLO METŲ PLANAS

UGDYMO PRIORITETAI:

  • organizuoti ugdymą derinant organizuotą, kryptingą ugdomąją pedagogo ir spontanišką vaiko veiklą;
  • pripažinti kasdienį vaiko gyvenimą grupėje (atvykimas ir išvykimas, maitinimasis, miegas, tvarkymasis ir kt.) kaip neatsiejamą ugdymo turinio dalį;
  • sukurti vaiko ugdymui ir ugdymuisi tinkamą psichologinę ir fizinę aplinką;
  • taikyti pasiekimų ir pažangos vertinimo būdus ir formas, kurie padėtų vaikui sėkmingai ugdytis ir tobulėti;
  • užtikrinti pozityvų, pasitikėjimu ir pagarba grįstą, tikslingą vaikų, pedagogo bei tėvų (globėjų) bendradarbiavimą.

Kauno lopšelio – darželio „Vyturėlis“ rugsėjo mėnesio planas

Kauno lopšelio- darželio „Vyturėlis“ spalio mėnesio planas

Kauno lopšelio- darželio „Vyturėlis“ lapkričio mėnesio planas

Kauno lopšelio-darželio „Vyturėlis“ gruodžio mėnseio planas