Maitinimo organizavimas

MAITINIMO ORGANIZAVIMAS


Perspektyviniai valgiaraščiai:

15 dienų valgiaraštis 1-3 metų vaikams  Peržiūrėti

15 dienų valgiaraštis 4-7 metų vaikams Peržiūrėti

15 dienų valgiaraštis priešmokyklinio ugdymo vaikams  Peržiūrėti


  • Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro   Peržiūrėti dokumentą
  • Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimas dėl  „Vaikų maitinimo organizavimo, vykdymo ir priežiūros Kauno miesto savivaldybės įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo“  Peržiūrėti dokumentą
  • Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimas dėl socialinės paramos vaikams skyrimo ir teikimo  Peržiūrėti dokumentą
  • Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl nemokamam maitinimui skiriamų lėšų dydžio Peržiūrėti dokumentą
  • Nemokamo maitinimo organizavimo ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino metu, Kauno miesto ugdymo įstaigose, tvarkos aprašas  Peržiūrėti dokumentą

 


  • Lopšelis-darželis „Vyturėlis“ dalyvauja Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programoje, finansuojamose Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.