Pedagogai

O

Eil. Nr. VARDAS PAVARDĖ IŠSILAVINIMAS

PAREIGOS/

KVALIFIKACINĖ KATEGORIJA

 1. AURELIJA POCĖ

Aukštasis išsilavinimas

Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas

Mokytoja metodininkė
 2. VIOLETA ALEKSIENĖ

Aukštasis išsilavinimas

Šiaulių universitetas (Pedagogika ir psichologija)

Mokytoja metodininkė
3.  DALIA BAGDONIENĖ

Aukštasis išsilavinimas

Šiaulių universitetas

(Oligofrenopedagogika ir logopedija)

Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo studijų centras (Magistras)

Logopedė ekspertė

Vaiko gerovės komisijos sekretorė

Atestacijos komisijos narė

4.  ZITA BARATINSKIENĖ

Aukštasis koleginis išsilavinimas

Kauno kolegija

Mokytoja metodininkė
5.  ERNESTA LEONAVIČIENĖ

Aukštasis išsilavinimas

Šiaulių universitetas

Neformaliojo ugdymo mokytoja

 

6.  INGA SLAVINSKIENĖ

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Vilniaus pedagoginis

 

Mokytoja

 

 

 7. VIRGINIJA BEKEŠIENĖ 

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Vilniaus pedagoginis universitetas (Bakalauras)

Menų (dailės) pedagogė 
8.  STEFA BLIŪDŽIUVIENĖ

Aukštasis išsilavinimas

Šiaulių universitetas

(Ikimokyklinio auklėjimo pedagogika ir psichologija)

Mokytoja metodininkė

Atestacijos komisijos narė

9.  SANDRA NAUJOKAITIENĖ

Aukštasis išsilavinimas

(Bakalauras)

Muzikos pedagogė metodininkė
10.  RŪTA KURAKINIENĖ

Aukštasis išsilavinimas

Vilniaus pedagoginis universitetas

Mokytoja metodininkė

Įstaigos tarybos pirmininkė

11.  ONA KURKIENĖ Aukštasis išsilavinimas Šiaulių universitetas Mokytoja metodininkė
12.  AGNĖ LINGERTAITIENĖ

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Vytauto Didžiojo universitetas (Magistras)

Psichologė

Vaiko gerovės komisijos narė

13.  JURGITA NAUDŽIUVIENĖ

Aukštasis išsilavinimas

Klaipėdos universitetas

(Bakalauras)

Mokytoja metodininkė
14.  ALMA PALKIENĖ

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Vilniaus pedagoginis universitetas

(Bakalauras)

Mokytoja metodininkė
15.  DANUTĖ PAPLAUSKIENĖ Aukštasis išsilavinimas  Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas

Mokytoja metodininkė

Vaiko gerovės komisijos narė

16.  LINA ZIMKEVIČIENĖ

Aukštasis išsilavinimas

Lietuvos sporto universitetas (Bakalauras)

Neformaliojo ugymo mokytoja

 

17.  GENĖ BIRUTĖ RIMKIENĖ

Aukštasis išsilavinimas

Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas

Mokytoja metodininkė
18.  RASA STANAITIENĖ

Aukštasis išsilavinimas

Šiaulių universitetas

(Ikimokyklinio auklėjimo pedagogika ir psichologija)

 

Mokytoja metodininkė
     

 

 
20.  DIANA LUKOŠENKINIENĖ 

Marijampolės kolegija   
Šokio pedagogika 

Mokytoja