Mokytojai

Eil. Nr

VARDAS

PAVARDĖ

IŠSILAVINIMAS

PAREIGOS/KVALIFIKACINĖ KATEGORIJA

1.       

Violeta

Aleksienė

Aukštasis išsilavinimas

Šiaulių universitetas

Mokytojas metodininkas

2.       

Vaiva

Alijauskienė

Aukštasis išsilavinimas

Šiaulių universitetas

Logopedas metodininkas

3.       

Ieva

Baltrušaitytė

Aukštasis neuniversitetinis išsilavinimas

Kauno kolegija

Mokytojas

4.       

Vingra

Budrikaitė

Aukštasis išsilavinimas

Vytauto Didžiojo universitetas

Mokytojas

5.       

Zita

Baratinskienė

Aukštasis neuniversitetinis išsilavinimas

Kauno kolegija

Mokytojas metodininkas

6.       

Vaida

Beinoravičienė

Aukštasis išsilavinimas

Vilniaus pedagoginis universitetas

Mokytojas metodininkas

7.       

Stefa

Bliūdžiuvienė

Aukštasis išsilavinimas

Šiaulių universitetas

Mokytojas metodininkas

8.       

Virginija

Bekešienė

Aukštasis išsilavinimas

Vilniaus pedagoginis universitetas

Meninio ugdymo mokytojas

(dailė)

9.       

Aušra

Galvydytė

Aukštasis neuniversitetinis išsilavinimas

Kauno kolegija

Vyresnysis mokytojas

10.   

Goda

Gedminaitė

Studijuoja Kauno kolegijoje

Neatestuotas mokytojas

11.   

Gabija

Juozapavičiūtė

Studijuoja Kauno kolegijoje

Neatestuotas mokytojas

12.   

Aušra

Jurevičienė

Aukštasis išsilavinimas

Lietuvos sporto universitetas

Meninio ugdymo mokytojas

13.   

Rūta

Kurakinienė

Aukštasis išsilavinimas

Vilniaus pedagoginis universitetas

Mokytojas metodininkas

14.   

Greta

Latakaitė

Studijuoja Vytauto Didžiojo universitete

Logopedas be kategorijos

 

15.   

Ernesta

Leonavičienė

Aukštasis išsilavinimas

Šiaulių universitetas

Specialusis pedagogas

 

16.   

Diana

Lukošenkinienė

Aukštasis neuniversitetinis

Marijampolės kolegija

Mokytojas metodininkas

17.   

Agnė

Lingertaitienė

Aukštasis išsilavinimas

Vytauto Didžiojo universitetas

Ketvirtos kategorijos psichologas

18.   

Jurgita

Naudžiuvienė

Aukštasis išsilavinimas

Klaipėdos universitetas

Mokytojas metodininkas

 Direktorės pavaduotoja ugdymui

19.   

Sandra

Naujokaitienė

Aukštasis išsilavinimas

Vytauto Didžiojo universitetas

Meninio ugdymo mokytojas metodininkas

(muzika)

20.   

Alma

Palkienė

Aukštasis išsilavinimas

Vilniaus pedagoginis universitetas

Mokytojas metodininkas

21.   

Danutė

Paplauskienė

Aukštasis išsilavinimas

Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas

Mokytojas metodininkas

22.   

Ieva

Pavlovskienė

Aukštasis išsilavinimas

Šiaulių universitetas

Meninio ugdymo mokytojas ekspertas

(laisvas judesys)

23.   

Aurelija

Pocė

Aukštasis išsilavinimas

Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas

Mokytojas metodininkas

24.   

Rūta

Rugevičienė

Aukštasis išsilavinimas

Klaipėdos universitetas

Mokytojas ekspertas

25.   

Inga

Slavinskienė

Aukštasis išsilavinimas

Vilniaus pedagoginis universitetas

Vyresnysis mokytojas