Mokytojai

 

Eil. Nr. VARDAS PAVARDĖ IŠSILAVINIMAS PAREIGOS/KVALIFIKACINĖ KATEGORIJA
1.
ZITA
BARATINSKIENĖ
Aukštasis neuniversitetinis išsilavinimas
Kauno kolegija
 Mokytojas metodininkas
2.
INGA 
SLAVINSKIENĖ 
Aukštasis  išsilavinimas
Vilniaus pedagoginis
Mokytojas
3. 
DIANA
 LUKOŠENKINIENĖ
Marijampolės kolegija   
Šokio pedagogika 
Mokytojas
4.
 AUŠRA 
GALVYDYTĖ
Aukštasis neuniversitetinis išsilavinimas
(Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas)
Kauno kolegija
Mokytojas
 5. 
AURELIJA
POCĖ
Aukštasis išsilavinimas
Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas
Mokytojas metodininkas
6. 
VAIDA
BEINORAVIČIENĖ
Aukštasis universitetinis išsilavinimas
(Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas)
Vilniaus Pedagoginis universitetas
Mokytojas
7. 
STEFA
BLIŪDŽIUVIENĖ
Aukštasis išsilavinimas
Šiaulių universitetas
(Ikimokyklinio auklėjimo pedagogika ir psichologija)
Mokytojas metodininkas
 
8.
RŪTA
KURAKIENIENĖ
Aukštasis išsilavinimas
Vilniaus pedagoginis universitetas
Mokytojas metodininkas
Įstaigos tarybos pirmininkas
9. 
ALMA 
PALKIENĖ
Aukštasis išsilavinimas
Vilniaus pedagoginis universitetas
(Bakalauras)
Mokytojas metodininkas
10.
GENĖ BIRUTĖ
RIMKIENĖ
Aukštasis išsilavinimas
Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas
Mokytojas metodininkas
11. 
DANUTĖ
PAPLAUSKIENĖ
Aukštasis išsilavinimas  
Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas
Mokytojas metodininkas
 
12. 
JURGITA
NAUDŽIUVIENĖ
Aukštasis išsilavinimas
Klaipėdos universitetas (Bakalauras)
Mokytojas metodininkas
Direktorės pavaduotoja ugdymui
13.  
VIOLETA
ALEKSIENĖ
Aukštasis išsilavinimas
Šiaulių universitetas (Pedagogika ir psichologija)
Mokytojas metodininkas
14. 
IEVA
BALTRUŠAITYTĖ
Aukštasis neuniversitetinis išsilavinimas
(Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas)
Kauno kolegija
Mokytojas 
15. 
SANDRA
NAUJOKAITIENĖ
Aukštasis išsilavinimas Vytauto Didžiojo universitetas
(Bakalauras) 
Muzikos pedagogika
Meninio ugdymo mokytojas (muzika)
16.
RŪTA 
RUGEVIČIENĖ
 Aukštasis universitetinis išsilavinimas 
 
Mokytojas ekspertas
17. 
IEVA
PAVLOVSKIENĖ
Aukštasis išsilavinimas
(Bakalauras)
Šiaulių universitetas 
Meninio ugdymo mokytojas – laisvas judesys.
18.
AUŠRA
JUREVIČIENĖ
Aukštasis išsilavinimas
Lietuvos sporto universitetas (Magistras)
Meninio ugdymo mokytojas (laisvas judesys-plaukimas)