Mokytojai

 

Eil. Nr. VARDAS PAVARDĖ IŠSILAVINIMAS PAREIGOS/KVALIFIKACINĖ KATEGORIJA
1.
ZITA
BARATINSKIENĖ
Aukštasis neuniversitetinis išsilavinimas
Kauno kolegija
 Mokytojas metodininkas
2.
INGA 
SLAVINSKIENĖ 
Aukštasis  išsilavinimas
Vilniaus pedagoginis
Mokytojas
3. 
DIANA
 LUKOŠENKINIENĖ
Marijampolės kolegija   
Šokio pedagogika 
Mokytojas
4.
 PAULINA 
JANČIAUSKAITĖ
Aukštasis neuniversitetinis išsilavinimas
(Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas)
Kauno kolegija
Mokytojas
 5. 
AURELIJA
POCĖ
Aukštasis išsilavinimas
Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas
Mokytojas metodininkas
6. 
SAULĖ
ANUŽYTĖ
Aukštasis neuniversitetinis išsilavinimas
(Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas)
Kauno kolegija
Mokytojas
7. 
STEFA
BLIŪDŽIUVIENĖ
Aukštasis išsilavinimas
Šiaulių universitetas
(Ikimokyklinio auklėjimo pedagogika ir psichologija)
Mokytojas metodininkas
Atestacijos komisijos narys
8.
RŪTA
KURAKIENIENĖ
Aukštasis išsilavinimas
Vilniaus pedagoginis universitetas
Mokytojas metodininkas
Įstaigos tarybos pirmininkas
9. 
ALMA 
PALKIENĖ
Aukštasis išsilavinimas
Vilniaus pedagoginis universitetas
(Bakalauras)
Mokytojas metodininkas
10.
GENĖ BIRUTĖ
RIMKIENĖ
Aukštasis išsilavinimas
Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas
Mokytojas metodininkas
11. 
DANUTĖ
PAPLAUSKIENĖ
Aukštasis išsilavinimas  
Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas
Mokytojas metodininkas
Vaiko gerovės komisijos narys
12. 
JURGITA
NAUDŽIUVIENĖ
Aukštasis išsilavinimas
Klaipėdos universitetas (Bakalauras)
Mokytojas metodininkas
13.  
VIOLETA
ALEKSIENĖ
Aukštasis išsilavinimas
Šiaulių universitetas (Pedagogika ir psichologija)
Mokytojas metodininkas
14. 
IEVA
BALTRUŠAITYTĖ
Aukštasis neuniversitetinis išsilavinimas
(Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas)
Kauno kolegija
Mokytojas 
15. 
SANDRA
NAUJOKAITIENĖ
Aukštasis išsilavinimas Vytauto Didžiojo universitetas
(Bakalauras) 
Muzikos pedagogika
Meninio ugdymo mokytojas (muzika)
16.
GUODA
VAINILAVIČIENĖ
 Aukštasis universitetinis išsilavinimas 
(Magistras)
Meninio ugdymo mokytojas (dailės) 
17. 
IEVA
PAVLOVSKIENĖ
Aukštasis išsilavinimas
(Bakalauras)
Šiaulių universitetas 
Meninio ugdymo mokytojas – laisvas judesys.
18.
AUŠRA
JUREVIČIENĖ
Aukštasis išsilavinimas
Lietuvos sporto universitetas (Magistras)
Meninio ugdymo mokytojas (laisvas judesys-plaukimas)
 19. 
DALIA
BAGDONIENĖ
Aukštasis išsilavinimas
Šiaulių universitetas
(Oligofrenopedagogika ir logopedija)
Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo studijų centras (Magistras)
Logopedas ekspertas
Vaiko gerovės komisijos sekretorius
Atestacijos komisijos narys
20. 
VIDA
MISIŪNIENĖ
Aukštasis universitetinis išsilavinimas
Vytauto Didžiojo universitetas (Magistras)
Psichologas
Vaiko gerovės komisijos narys