Apie darželį

Kauno lopšelis-darželis „Vyturėlis“, pastatytas pagal individualų architektės V. Balaišienės projektą, veikia nuo 1987 metų.
Šioje ikimokyklinėje įstaigoje ugdomi vaikai nuo 2 iki 6 metų. Lopšelyje-darželyje yra 8 grupės: 2 lopšelio grupės,  4 darželio, 2 priešmokyklinio ugdymo grupės.
Ugdymo procesas organizuojamas vadovaujantis Kauno lopšelio-darželio „Vyturėlis“ ikimokyklinio ugdymo programa. Nuo 2015 m. lopšelis-darželis „Vyturėlis“ yra Lietuvos Socialinio emocinio ugdymo asociacijos narys. Įstaigoje vykdoma Emocinio intelekto ugdymo programa.
Įstaigos savitumą lemia profesionali pedagogų bei specialistų komanda: grupių mokytojos, logopedas, psichologas, meninio ugdymo mokytojos (muzikos, dailės, judesio korekcija, judesio korekcija-plaukimas), mokytojo padėjėjas, dietistas, visuomenės sveikatos priežiūros specialistas.

Formalieji duomenys apie įstaigą:

 • Švietimo teikėjo pavadinimas – Kauno lopšelis-darželis „Vyturėlis“
 • Darbo forma – dieninė
 • Grupė – neformaliojo švietimo mokykla, kodas – 3160
 • Tipas – lopšelis-darželis, kodas 3164
 • Adresas – Kalniečių g. Nr. 214, LT-49409 Kaunas
 • Elektroninis paštas – ldv@vyturelis.kaunas.lm.lt
 • Telefonas – (37)386742,

Grupių darbo laikas:

 • nuo 7.30 val. iki 18.00 val.
 • Budinčios grupės:
 • 2020/2021 m. m.
 • darželio „Meškučių“ gr. nuo 7.00 val. iki 19.00 val. („Ančiukai“, „Žvirbliukai“ ir „Voveriukai“).
 • darželio „Viščiukų“ gr. nuo 7.00 val. iki 19.00 val. („Kiškučiai“, „Kačiukai“ ir „Stirniukai“, ).