Apie darželį

Kauno lopšelis-darželis „Vyturėlis“, pastatytas pagal individualų architektės V. Balaišienės projektą, veikia nuo 1987 metų.
Šioje ikimokyklinėje įstaigoje ugdomi vaikai nuo 2 iki 6 metų. Lopšelyje-darželyje yra 8 grupės: 1 lopšelio grupės, 5 darželio, 2 priešmokyklinio ugdymo grupės.
Nuo 2005 m. darželis yra Pasaulinės vaikų ugdymo asociacijos OMEP (Pasaulinės ikimokyklinio ugdymo organizacijos) narys. Ugdymo procesas organizuojamas vadovaujantis Kauno lopšelio-darželio „Vyturėlis“ ikimokyklinio ugdymo programa. Darželis aktyviai dalyvauja „Mažojo Princo fondo“ veiklose „Visa Lietuva skaito vaikams“, kurią globoja nacionalinė UNESCO komisija. Nuo 2015 m. lopšelis-darželis „Vyturėlis“ yra Lietuvos Socialinio emocinio ugdymo asociacijos narys. Įstaigoje vykdoma Emocinio intelekto ugdymo programa.
Įstaigos savitumą lemia profesionali pedagogų bei specialistų komanda: grupių auklėtojos, logopedė, psichologė, menų pedagogės (muzikos, šokių ir dailės), kūno kultūros pedagogės (mankšta salėje ir vandenyje), mokytojo padėjėja (pagalba specialiųjų poreikių ugdytiniams) dietistė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė.

Formalieji duomenys apie įstaigą:

 • Švietimo teikėjo pavadinimas – Kauno lopšelis-darželis „Vyturėlis“
 • Darbo forma – dieninė
 • Grupė – neformaliojo švietimo mokykla, kodas – 3160
 • Tipas – lopšelis-darželis, kodas 3164
 • Adresas – Kalniečių g. Nr. 214, LT-49409 Kaunas
 • Elektroninis paštas – ldv@vyturelis.kaunas.lm.lt
 • Telefonas – (37)386742,

Grupių darbo laikas:

 • nuo 7.30 val. iki 18.00 val.
 • Budinčios grupės:
 • 2018/2019 m. m.
 • darželio „Meškučių “ gr. nuo 7.00 val. iki 19.00 val. („Ančiukai“, „Žvirbliukai“ ir „Voveriukai“).
 • darželio „Viščiukų“ gr. nuo 7.00 val. iki 19.00 val. („Kiškučiai“, „Stirniukai“, „Kačiukai“).