Nuomojamos patalpos

Eil Nr. Nuomojamos patalpos pavadinimas Nuomininkas (įstaigos ar fizinio asmens pavadinimas) Plotas kv. m. Veikla Kaina (už visą nuomojamą laikotarpį, valandomis)

Užimtumas

(Data ir laikas)

1. Pramogų salė VšĮ „KREPŠINIO AKADEMIJA SNAIPERIS“ 71,55 m² Krepšinis 100,00 Eur

2020-02-01/2020-05-31

(I, III 17.00-18.00 val.)

2. Sporto salė Verslo liudijimas Rima Martišienė 35,15 m² Gimnastika 80,00 Eur

2020-02-01/2020-05-31

(II, IV 17.00-18.00 val.)

3. Kabinetas antrame aukšte Mokymo centras „iCAN“, MB 20,67 m² Anglų kalba  94,50 Eur

2020-02-01/2020-05-31

(III-IV)  17.00-18.00 val.)

4. Kabinetas antrame aukšte VšĮ „Lietuvos šachmatų mokykla“  20,67 m² Šachmatai  24,00 Eur

2020-02-01/2020-05-31

(I  16.00-17.00 val.)

5.  Kabinetas antrame aukšte VŠĮ  „Robotikos akademija 36,80 m² Robotika 180,00 Eur

2020-02-01/2020-05-31

(V  17.00-18.00 val.)

6.  Kabinetas antrame aukšte  individualios veiklos pažyma Monika Mažintienė  20,67 m² Jaunųjų tyrėjų būrelis  25,50 Eur

2020-02-01/2020-05-31

(II  17.00-18.00 val.)