Nuomojamos patalpos

Eil Nr. Nuomojamos patalpos pavadinimas Nuomininkas (įstaigos ar fizinio asmens pavadinimas) Plotas kv.m Veikla Kaina (už visą nuomojamą laikotarpį, valandomis)

Užimtumas

(Data ir laikas)

1. Pramogų salė VšĮ „KREPŠINIO AKADEMIJA SNAIPERIS“ 71,55 m² Krepšinis 75 Eur/ 60 val.

2019-10-28/2019-12-31

(I, III 17.00-18.00 val.)

2. Sporto salė Verslo liudijimas Rima Martišienė 31,15 m² Gimnastika 60 Eur/60val.

2019-10-28/2019-12-31

(II, IV 17.00-18.00 val.)

3. Kabinetas antrame aukšte Mokymo centras „iCAN“, MB 20,67 m² Anglų kalba  45 Eur/60 val.

2019-10-28/2019-12-31

(III-IV)  17.00-18.00 val.)

4. Kabinetas antrame aukšte VšĮ „Lietuvos šachmatų mokykla“  20,67 m² Šachmatai  25 Eur/60 val.

2019-10-28/2019-12-31

(I)  16.00-17.00 val.)

5.  Kabinetas antrame aukšte VŠĮ  „Robotikos akademija 36,80 m² Robotika 50 Eur/60 val.

2019-10-28/2019-12-31

(V)  17.00-18.00 val.)

6.  Kabinetas antrame aukšte  individualios veiklos pažyma Monika Mažintienė  20,67 m² Jaunųjų tyrėjų būrelis  25 Eur/60 val.

2019-10-28/2019-12-31

(II)  17.00-18.00 val.)