Nuomojamos patalpos

NUSTATYTI KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ NUOMOJAMO TURTO ĮKAINIAI NUO 2022 M. LAPKRIČIO 14 D.

Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. lapkričio 14 d. įsakymas Nr. Nr. A-4231 „Dėl Kauno miesto savivaldybės ikimokyklinių įstaigų patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto, išnuomojamo trumpalaikiams renginiams organizuoti, sąrašo patvirtinimo“.

Įstaigos, kuri nuomoja turtą, pavadinimas, kodas

Nuomojamo turto adresas

Pastato pažymėjimas plane, unikalusis Nr.

Nuomojamo turto pavadinimas

Patalpų pažymėjimas plane

Nuomojamo turto plotas, kv. m

įkainis*, Eur už 1 val.

Kauno lopšelis-darželis „Vyturėlis“

Kalniečių g. 214, Kaunas

1C2b

1998-7001-9012

Sporto salė

1-50

35,15

4

Aktų salė

1-69

86,84

5

Metodinis kabinetas

2-20

36,80

4

Dailės studija

2-24

32,29

4

 


KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ PATALPŲ NUOMA

Eil. Nr.

Nuomojamos patalpos pavadinimas

Nuomininkas (įstaigos ar fizinio asmens pavadinimas)

Plotas kv.m.

Papildomo ugdymo veikla

Kaina (už visą nuomojamą laikotarpį valandomis)

Užimtumas (data ir laikas)

1.      

Aktų salė

Šokių studija „Šokime kartu“

86,84

Šokių pamokos

135,00 Eur

už 27 val.

2022-11-15 – 2023-05-31

Pirmadieniais ir penktadieniais

15:30 – 16:00 val.

2.      

Sporto salė

Kauno kyokushin karatė ir sveikatingumo klubas „SEIKEN“

35,15

Karatė pamokos

216,00 Eur

už 54 val.

2022-11-15 – 2023-05-31

Trečiadieniais ir penktadieniais

15:30 – 16:30 val.

3.      

Metodinis kabinetas

UAB Menar

36,80

Numicon pamokos

192,00 Eur

už 48 val.

 

 

 

 

2022-11-16 – 2023-05-31

Pirmadieniais

ir trečiadieniais

12.45 – 13.45 val.

4.      

Dailės studija

Mokymo centras „iCAN“

MB

 

 

32,29

Anglų kalbos pamokos

162,00 Eur

40,5 val.

2022-11-15 – 2023-05-31

Pirmadieniais ir trečiadieniais

16:15 – 17:00 val.

5.      

Dailės studija

VšĮ „Lietuvos šachmatų mokykla“

32,29

Šachmatų pamokos

 

 

112,00 Eur

28 val.

2022-11-15 – 2023-05-31

Trečiadieniais

15:30 – 16:15 val.