SAUGI IR SVEIKA APLINKA VAIKŲ DARŽELYJE

SAUGI IR SVEIKA APLINKA VAIKŲ DARŽELYJE

SAUGI IR SVEIKA APLINKA VAIKŲ DARŽELYJE

Pasaulinė sveikatos organizacija (PSO) sveikatą apibūdina kaip visišką fizinės, protinės ir socialinės gerovės būseną, kad „sveikata yra kuriama ir diegiama kasdieninėse situacijose, ten kur dirbama, mokomasi, žaidžiama.

Norint turėti sveiką aplinką įstaigoje būtina rūpintis emocine vaikų sveikata, skatinti fizinį aktyvumą, puoselėti asmens higiena ir žinoma maitintis visaverčiu maistu.

Stiprinti emocinę vaikų sveikatą labai svarbu vaikams bendraujant su aplinkiniais. Bendraudami ir žaisdami  vaikai mokosi sutarti su kitais vaikais, reikšti jausmus,  kultūringai elgtis, mokosi kalbos.

Per judesius vaikai susipažįsta su kūno dalių paskirtimi ir funkcijomis, įvairiais būdais įveikia iškilusias kliūtis. Fizinis aktyvumas turi įtakos vaikų ištvermei, valios ugdymui.

Labai svarbu išmokyti vaikus tvarkos nuo pat mažų dienų, įdiegti asmeninės higienos taisykles. Įstaigoje dažnai kalbėti apie švarą, tvarkingumą; vykdyti įvairius praktinius užsiėmimus.

Nuo pat mažens labai svarbu išugdyti tinkamus mitybos įpročius – žinoti koks maistas yra sveika valgyti, o kokiu mėgautis tik retkarčiais. Tai pat labai svarbu mokintis elgesio prie stalo, valgymo kultūros.

Aplinka turi didelį poveikį vaiko sveikatai, todėl reikia rūpintis sveikos aplinkos išsaugojimu. Švara ir tvarka turi būti visuose vaiko gyvenimo ir veiklos zonose: grupės patalpose, muzikos ir sporto salėje, tualete – prausykloje, gamtos kampelyje, valgykloje, baseine, lauko žaidimų aikštelėse ir kt.. visi lopšelių – darželių darbuotojai turi gerai žinoti sanitarines – higienines ikimokyklinių vaikų įstaigų įrengimo bei priežiūros taisykles ir normas, taip pat nuolat ir sistemingai reikia rūpintis patalpų vėdinimu, įrengimų, baldu ir žaislų valymu bei plovimu.

Kai vaikas sveikas, stiprus, pilnas energijos, žingeidumo, pažinimo džiaugsmo, lengviau tobulinti jo intelektines galias, pažadinti vidinį pasaulį ir siekti tobulėjimo

SAUGI IR SVEIKA APLINKA VAIKŲ DARŽELYJE

Šį įrašą matė: 309